Vad betyder revisionsberättelse?

Definition av revisionsberättelse

Av en revisor sammanfattad granskning av ett företags årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning.

Revisionsberättelsen ska inkludera uttalande om:

Revisionsberättelsen ska även innehålla:

  • räkenskapsår

  • företagsnamn

  • organisationsnummer

  • revisionens slutförande datum

Efter slutförd granskning skriver revisorn i årsredovisningen att en revisionsberättelse tagits fram och skriver under texten (revisorspåteckning). Vilket vanligtvis sker i samband med styrelsens undertecknande. Återfinns inte några anmärkningar i revisionsberättelsen kallas den för ”ren”, i annat fall för ”oren”.