Skapa SRU-filer snabbt och enkelt online!

Digital inkomstdeklaration på 10 minuter för uppladdning till Skatteverkets filöverföringstjänst. Fyll i manuellt eller importera din bokföring.

Skapa SRU-filer

Saknar du program för att deklarera digitalt?

För att ladda upp din inkomstdeklaration digitalt via Skatteverkets hemsida måste du ladda upp den som sru-fil. SRU är Skatteverkets format för digitala blanketter. Du kan enkelt skapa dem genom vårt intuitiva verktyg online. Se vår guide hur man skapar SRU-filer.

 1. Skapa SRU-filer med vårt webbaserade program
 2. Ladda ner filerna info.sru & blanketter.sru
 3. Skicka in till Skatteverket via deras filöverföringstjänst
Workflow

Guider och artiklar

Undvik förseningsavgiften genom att lämna in deklarationen digitalt

Om du har missat sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen på papper behöver du inte oroa dig. Skicka in deklarationen elektroniskt så får du ytterligare en månad extra att deklarera, samt slipper Skatteverkets förseningsavgift på 6 250 SEK (gäller bl.a. Aktiebolag).

Om SRU-filer

SRU-filer baseras på SRU-koder som är knutna till baskontoplanen via kopplingsscheman och används primärt för att överföra uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen. Detta möjliggör en maskinell ifyllnad av inkomstdeklarationens räkenskapsschema som överförs genom Skatteverkets filöverföringstjänst.

Skatteverket och BAS har tillsammans tagit fram kopplingsscheman (även kallade SRU-kopplingar), där det framgår vad som inkluderas i saldot på ett BAS-konto beroende på rad i räkenskapsschemat. Raderna i räkenskapsschemat kallas även fältkoder och inkluderar fyra siffror varav varje kod är kopplad till en eller flera konton i BAS-kontoplanen.

Läs mer här: BAS-kontoplaner

Hur ser en SRU-fil ut?

Programmet skapar SRU-filer med Skatteverkets tekniska beskrivning (broschyren SKV 269) som underlag. Genom att använda vårt program garanterar vi filens korrekthet.

info.sru:

#DATABESKRIVNING_START filtitel
#PRODUKT produktinformation
#SKAPAD tidpunkt
#PROGRAM programutgivare
#ORGNR organisationsnummer
#NAMN bolagsnamn
.
.

blanketter.sru:

#BLANKETT blankettblock (INK1-4)
#IDENTITET person- eller orgnr, datum samt klockslag vid framställning.
#NAMN företaget/uppgiftslämnaren
#UPPGIFT fältkod summa
#BLANKETTSLUT avslutar blankettblocket
#FIL_SLUT avslutar fil

Vilka bilagor kan jag skapa genom eDeklarera?

Vi stöder de vanligaste blanketterna som används för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, enskild firma, idéell förening, stiftelse m.fl.

 • Räkenskapsschema INK4R
 • Skattemässiga justeringar INK4S
 • Delägaruppgifter Handelsbolag INK4DU
 • Inkomst av näringsverksamhet NE
 • Inkomst av näringsverksamhet NEA
 • Övertagande Fonder och fördelningsbelopp N7
 • Kapitalinkomster m.m. INK3K
 • Räkenskapsschema INK3R
 • Skattemässiga justeringar INK3S
 • Särskild uppgift INK3SU
 • Försäljning Värdepapper m.m. K4