Inkomstdeklaration 2 - Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl.

Inkomstdeklaration 2 (förkortning: INK2) för aktiebolag m.fl. består av tre delar; första sidan (huvudblankett) och två bilagor INK2R (räkenskapsschema) och INK2S (skattemässiga justeringar).

Innehåll

Hur lämnar man in INK2?

Det finns två sätt att lämna deklarationen digitalt, genom e-tjänsten Filöverföring eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2.

OBS! Det senare gäller endast för första sidan/huvudblanketten. Lämnar man inte in blanketterna INK2R & INK2S, riskerar man att få en förseningsavgift (6 250 kr).

Huvudblanketten i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2: Första sidan (Huvudblanketten) går att lämna via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2

Hela deklarationen i e-tjänsten Filöverföring

Första sidan samt de två huvudbilagorna (INK2R & INK2S) lämnar du in via e-tjänsten filöverföring.

Filöverförings tjänsten kräver att du har skapat digitala blanketter: SRU-filer.

Om ditt bokföringsprogram inte kan skapa digitala blanketter (SRU-filer) kan du skapa dem genom edeklarera.se/sru-filer.

Manuellt eller SIE-fil till SRU-fil?

För att slippa fylla i blanketterna manuellt kan man importera sin bokföring via SIE-fil. SIE-filstandarden stöds av alla bokföringsprogram.

Om du bokfört med Fortnox eller BL erbjuder vi även en smidig integration.

Datum för inlämning

Läs mer om vilka datum för inlämning som gäller för att lämna in Inkomstdeklaration 2 digitalt.

INK2 - Första sidan

Räkenskapsår

Fyll i räkenskapsåret från början till slut, vanligtvis helår t.ex. "2023-01-01 – 2023-12-31" för alla nya blanketter. Om du har importerat din SIE-fil och fel räkenskapsår visas bör ni kontrollera ert bokföringsprogram, markera året du vill deklarera för och exportera SIE-filen på nytt.

Underlag för inkomstskatt

Punkt 1.1 "Överskott av näringsverksamhet" ska motsvara punkt "4.15 Överskott" från skattemässiga justeringar. Detsamma gäller för Punkt 1.2 "Underskott av näringsverksamhet" som motsvarar "4.16 Underskott" från INK2S.

Underlag för särskild löneskatt

Punkt 1.4 "Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader" fylls i vid betald tjänstepensionsförsäkring.

Om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen. Om något av tidigare fallen stämmer, fyller man i uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Skatt ska betalas med 24,26 % av det beskattningsunderlag. Endast underlaget ska redovisas här, inte skatten. Om beskattningsunderlaget är negativt fyller man i Punkt 1.5.

Underlag för avkastningsskatt

Punkt 1.6a: Avkastningsskatt på pensionsmedel tas upp med 15% på underlaget som beskattas, givet att arbetsgivaren t.ex. med avdragsrätt gjort en avsättning enligt tryggandelagen. För utländska pensionsförsäkringar fyller man istället i Punkt 1.6b, gäller för utländska tjänstepensionsinstitut utan fast driftställe i Sverige samt under förutsättningen att avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Punkt 1.7a: Underlaget beskattas med 30% avkastningsskatt, gäller bl.a. livförsäkringsföretagens underlag avseende kapitalförsäkringar. 

Punkt 1.7b underlag för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar tas upp givet att de inte har fast driftställe i Sverige samt att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring.

Underlag för fastighetsavgift

Bostäder i små- och hyreshus ska betala fastighetsavgift:

Punkt 1.8 Småhus: Avgiften motsvarar 8 524 kr per bostadsbyggnad. Ger 0,75% av taxeringsvärdet en lägre avgift, går det bra att använda det istället. Begränsas avgiften till takbeloppet anges 1 136 534 kr som underlag (1 136 534 kr vid halv fastighetsavgift).

Punkt 1.9 Hyreshus: Avgiften motsvarar 1 459 kr per bostadslägenhet, eller 0,3 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Begränsas avgiften till takbeloppet anges 486 334 kr som underlag för varje bostadslägenhet (486 000 kr vid halv fastighetsavgift).

Underlag för fastighetsskatt

Obebyggd tomtmark, småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus som är taxerade under uppförande, kräver betalning av fastighetsskatt. Förutom det ska samma skatt betalas för industrienheter och elproduktionsenheter.

Ägare av en fastighet den 1 januari 2021 behöver alltså betala både fastighetsavgift och fastighetsskatt för hela kalenderåret 2021. Beskattning ska alltid ske för kalenderår och inte för räkenskapsåret, även om räkenskapsåret är brutet.

Punkt 1.10: "Småhus/ägarlägenhet tomtmark, byggnad under uppförande" = 1 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.11: "Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande" utgår fastighetsskatt med 0,4 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.12: Hyreshus lokal = 1 % av taxeringsvärdet. Omfattar även lokaler under uppförande.

Punkt 1.13: Värmekraftverk (utom vindkraftverk) = 0,5 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.14: Vattenkraftverk = 1,0 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.15: Vindkraftverk = 0,2 % av taxeringsvärdet (0,5 % av taxeringsvärdet om statsstödsreglerna uppfylls). Fastighetsskatt för enbart tomtmark (till ett vindkraftverk) ska betalas med 0,5 % av taxeringsvärdet.

Källor