Inkomstdeklaration 2 - Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl.

INK2 (förkortning) gäller för aktiebolag m.fl. och består av tre delar, första sidan och två huvudbilagor INK2R (räkenskapsschema) och INK2S (skattemässiga justeringar).

Första sidan går att lämna via e-tjänsten Inkomstdeklaration. De två huvudbilagorna samt andra eventuella bilagor lämnar du in via e-tjänsten filöverföring. Filöverföringen kräver att du har skapat digitala blanketter.

Om ditt bokföringsprogram inte kan skapa digitala blanketter (SRU-filer) kan du skapa dem genom edeklarera.se/sru-filer. För att slippa fylla i blanketterna manuellt kan man importera sin bokföring via SIE-fil. SIE-filstandarden stöds av alla bokföringsprogram. Om du bokfört med Fortnox erbjuder vi även en smidig integration. Läs mer om vilka datum för inlämning som gäller för att lämna in Inkomstdeklaration 2 digitalt.

INK2 - Första sidan

Räkenskapsår

Fyll i räkenskapsåret från början till slut, vanligtvis helår t.ex. "2019-01-01 – 2019-12-31" för alla nya blanketter. Om du har importerat din SIE-fil och fel räkenskapsår visas bör ni kontrollera ert bokföringsprogram, markera året du vill deklarera för och exportera SIE-filen på nytt.

Underlag för inkomstskatt

Punkt 1.1 "Överskott av näringsverksamhet" ska motsvara punkt "4.15 Överskott" från skattemässiga justeringar. Detsamma gäller för Punkt 1.2 "Underskott av näringsverksamhet" som motsvarar "4.16 Underskott" från INK2S.

Underlag för särskild löneskatt

Punkt 1.4 "Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader" fylls i vid betald tjänstepensionsförsäkring.

Om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen. Om något av tidigare fallen stämmer, fyller man i uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Skatt ska betalas med 24,26 % av det beskattningsunderlag. Endast underlaget ska redovisas här, inte skatten. Om beskattningsunderlaget är negativt fyller man i Punkt 1.5.

Underlag för avkastningsskatt

Punkt 1.6a: Avkastningsskatt på pensionsmedel tas upp med 15% på underlaget som beskattas, givet att arbetsgivaren t.ex. med avdragsrätt gjort en avsättning enligt tryggandelagen. För utländska pensionsförsäkringar fyller man istället i Punkt 1.6b,, gäller för utländska tjänstepensionsinstitut utan fast driftställe i Sverige samt under förutsättningen att avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Punkt 1.7a: Underlaget beskattas med 30% avkastningsskatt, gäller bl.a. livförsäkringsföretagens underlag avseende kapitalförsäkringar. Punkt 1.7b underlag för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar tas upp givet att de inte har fast driftställe i Sverige samt att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring.

Underlag för fastighetsavgift

Bostäder i små- och hyreshus ska betala fastighetsavgift:

Punkt 1.8 Småhus: Avgiften motsvarar 8 049 kr per bostadsbyggnad. Ger 0,75% av taxeringsvärdet en lägre avgift, går det bra att använda det istället. Begränsas avgiften till takbeloppet anges 1 073 200 kr som underlag (1 073 067 kr vid halv fastighetsavgift).

Punkt 1.9 Hyreshus: Avgiften motsvarar 1 377 kr per bostadslägenhet, eller 0,3 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Begränsas avgiften till takbeloppet anges 459 000 kr som underlag för varje bostadslägenhet (458 667 kr vid halv fastighetsavgift).

Underlag för fastighetsskatt

Obebyggd tomtmark, småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus som är taxerade under uppförande, kräver betalning av fastighetsskatt. Förutom det ska samma skatt betalas för industrienheter och elproduktionsenheter.

Ägare av en fastighet den 1 januari 2019 behöver alltså betala både fastighetsavgift och fastighetsskatt för hela kalenderåret 2019. Beskattning ska alltid ske för kalenderår och inte för räkenskapsåret, även om räkenskapsåret är brutet.

Punkt 1.10: "Småhus/ägarlägenhet tomtmark, byggnad under uppförande" = 1 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.11: "Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande" utgår fastighetsskatt med 0,4 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.12: Hyreshus lokal = 1 % av taxeringsvärdet. Omfattar även lokaler under uppförande.

Punkt 1.13: Värmekraftverk (utom vindkraftverk) = 0,5 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.14: Vattenkraftverk = 1,0 % av taxeringsvärdet.

Punkt 1.15: Vindkraftverk = 0,2 % av taxeringsvärdet (0,5 % av taxeringsvärdet om statsstödsreglerna uppfylls). Fastighetsskatt för enbart tomtmark (till ett vindkraftverk) ska betalas med 0,5 % av taxeringsvärdet.

Källor