Årsredovisning mall

Behöver du göra en årsredovisning för ett mindre aktiebolag?

En årsredovisning måste vara utformad i enlighet med årsredovisningslagen och därför ställs höga krav på både struktur och innehåll. Vi har samlat ett antal gratis mallar och exempel nedan för att underlätta upprättandet av en årsredovisning på det sätt som du föredrar. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner mallen.

Kom ihåg att för digital inlämning krävs en av Bolagsverket godkänd programvara. Vi erbjuder en onlinetjänst som är helt gratis att prova och inget konto krävs för att komma igång.

Gör årsredovisningen digitalt

Innehåll

Årsredovisning mallar

Word mall

Årsredovisning mall (.docx) för aktiebolag

Excel mall

Årsredovisning mall (.xlsx) för aktiebolag

PDF mall

Årsredovisning mall (PDF) för aktiebolag

Vad ska årsredovisningen innehålla?

Årsredovisningens innehåll beror på företagets verksamhet, bolagsform och ett antal faktorer som t.ex. omsättning och antal anställda som kan påverka vilket regelverk som används.

Vanligtvis krävs det att en årsredovisning ska innehålla resultat- och balansräkning med noter och förvaltningsberättelse. Dessutom krävs ett fastställelseintyg där inlämnaren intygar att årsredovisningen har blivit godkänd av styrelsen på årsstämman.

Vid krav på revisionsberättelse ska även revisionsberättelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen.

Årsredovisning för aktiebolag utan verksamhet

För aktiebolag utan verksamhet så kan man välja att lämna in en förkortad årsredovisning. Om bolaget inte har haft några intäkter eller utgifter så kan man fortfarande använda ovanstående mallar, men det är inget krav på att årsredovisningen ska innehålla resultaträkning och förvaltningsberättelse för de åren som bolaget ej har varit verksamt.

Läs mer på vår guide för årsredovisning för vilande bolag.

Var ska man skicka bolagets årsredovisning?

Det går fortfarande att skriva ut och skicka in årsredovisningen på papper. Digital inlämning stöds för tillfället endast för aktiebolag som redovisar enligt K2 eller K3-regelverket.

Ta fram årsredovisningen, presentera den på årsstämman där den skrivs under av styrelsen och posta den signerade årsredovisningen till Bolagsverkets adress för inlämning av årsredovisningar:

Bolagsverket

Årsredovisningar

851 98 Sundsvall

Kom ihåg att räkna med att brev kan ta några dagar innan det kommer fram beroende på varifrån brevet skickas. För att undvika förseningsavgift måste den ha inkommit till Bolagsverket senast sista datumet som Bolagsverket har angett. När ska årsredovisningen lämnas in?

Lämna in på papper eller digitalt?

Vill du lämna in ditt aktiebolags årsredovisning digitalt? Isåfall kan du inte använda dig av ovanstående mallar. Eftersom Bolagsverket ställer höga krav på korrekthet så tillåts inlämning endast genom ett antal programleverantörer. Vi på edeklarera.se erbjuder en av marknadens smidigaste tjänster för inlämning av årsredovisningar för mindre aktiebolag. Du slipper dessutom att klippa och klistra i en egen mall.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!