Årsredovisning mall

Behöver du göra en årsredovisning för ett mindre aktiebolag?

En årsredovisning måste vara utformad i enlighet med årsredovisningslagen och därför ställs höga krav på både struktur och innehåll. Vi har samlat ett antal gratis mallar för årsredovisning nedan för att underlätta upprättandet på det sätt som du föredrar. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner en gratis årsredovisning mall i Word, Excel och PDF.

Kom ihåg att för digital inlämning krävs en av Bolagsverket godkänd programvara. Vi erbjuder en onlinetjänst som är helt gratis att prova och kräver inget konto för att komma igång.

Gör årsredovisningen digitalt

Innehåll

Årsredovisning mallar

Word mall

Årsredovisning mall (.docx) för aktiebolag

Excel mall

Årsredovisning mall (.xlsx) för aktiebolag

PDF mall

Årsredovisning mall (PDF) för aktiebolag

Vad ska årsredovisningen innehålla?

Årsredovisningens innehåll beror på företagets verksamhet, bolagsform och ett antal faktorer som t.ex. omsättning och anställda. Som kan påverka vilket regelverk som ska användas.

En årsredovisning ska normalt sätt innehålla resultat- och balansräkning med noter och förvaltningsberättelse. Dessutom krävs ett fastställelseintyg som intygar att årsredovisningen har blivit godkänd av styrelsen på årsstämman.

Vid krav på revisionsberättelse, lämnas årsredovisningen och revisionsberättelsen in tillsammans. Bolagsverket rekommenderar även att inlämningen sker på samma vis (digitalt eller post).

Årsredovisning för aktiebolag utan verksamhet

För aktiebolag utan verksamhet kan man välja att lämna in en förkortad årsredovisning.

Om bolaget inte har haft några intäkter eller utgifter, kan ovanstående mallar fortfarande användas. Dock är det inget krav på att årsredovisningen ska innehålla resultaträkning och förvaltningsberättelse för de åren som bolaget ej har varit verksamt.

Läs mer på vår guide för årsredovisning för vilande bolag.

Årsredovisning enskild firma

Det är väldigt ovanligt för en enskild firma att upprätta en årsredovisning.

Mer vanligt är att enskilda firmor upprättar ett årsbokslut, läs mer här NE bilaga.

En enskild näringsidkare är endast skyldig att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket om de anses som ett större företag. Alltså att de når upp till minst två av de följande gränsvärden (under de senaste 2 räkenskapsåren):

Var ska man skicka bolagets årsredovisning?

Det går fortfarande att skriva ut och skicka in årsredovisningen på papper. Digital inlämning stöds för tillfället endast för aktiebolag som redovisar enligt K2 eller K3-regelverket.

Ta fram årsredovisningen, presentera den på årsstämman där den skrivs under av styrelsen och posta den signerade årsredovisningen till Bolagsverkets adress för inlämning av årsredovisningar:

Bolagsverket

Årsredovisningar

851 98 Sundsvall

Kom ihåg att räkna med att brev kan ta några dagar innan det kommer fram beroende på varifrån brevet skickas. För att undvika förseningsavgift måste den ha inkommit till Bolagsverket senast sista datumet som Bolagsverket har angett. När ska årsredovisningen lämnas in?

Lämna in på papper eller digitalt?

Vill du lämna in ditt aktiebolags årsredovisning digitalt? Isåfall kan du inte använda dig av ovanstående mallar. Eftersom Bolagsverket ställer höga krav på korrekthet så tillåts inlämning endast genom ett antal programleverantörer. Vi på edeklarera.se erbjuder en av marknadens smidigaste tjänster för inlämning av årsredovisningar för mindre aktiebolag. Du slipper dessutom att klippa och klistra i en egen mall.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!