Årsredovisningens innehåll

Vad ska ingå i en årsredovisning?

En årsredovisning ska bestå av resultat- och balansräkning med noter, kommentarer samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska även inkludera tidigare års resultat- och balansräkning för jämförbarhetens skull.

Krav på årsredovisning

Ytterligare information kan ges om exempelvis marknaden, produkter/tjänster företaget erbjuder och de anställdas åldersfördelning, anställningstid, personalomsättning och gärna prestationer inom miljö och andra välgörande ändamål.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!