Vad betyder årsstämma?

Definition av årsstämma

Aktiebolag ska hålla en årsstämma varje år där aktieägarna ska bland annat fastställa resultaträkningen och balansräkningen i bolagets årsredovisning.

I ett aktiebolags årliga årsstämma ska aktieägarna besluta om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen. På årsstämman ska det även beslutas om hur företaget ska disponera vinst- eller förlustmedel, samt hur styrelsens uppsättning ska se ut för det kommande året.

När ska ett bolag hålla årsstämma?

Årsstämman bör hållas efter att ett förslag till årsredovisningen har tagits fram och ska godkännas. Årsstämman ska hållas inom 6 månader efter avslutat räkenskapsår (7 kap. 10 § ABL).

Se årsstämmoprotokoll mall för att underlätta upprättandet av årsstämmoprotokollet.