Vad betyder stiftelseurkund?

Definition av stiftelseurkund

Ett beslutat bolagsbildande dokument.

Stiftelseurkund skickas in i samband med anmälan om registrering av aktiebolag.

Vad är en stiftare?

Den som bildar ett aktiebolag. 2 kap. 1 § ABL

Styrelsemedlem, suppleant eller en aktieägare.

Vad ska en stiftelseurkund innehålla?

2 kap. 5 § ABL

  • Datum för stiftandet

  • Priset för varje aktie

  • Antalet tecknade aktier per stiftare

  • Namn, personnummer och postadress för styrelseledamöter och suppleanter

  • Namnförslag på företaget

Stiftelseurkunden ska vara en bestyrkt kopia eller i original.

Hur skriver man en stiftelseurkund?

Stiftelseurkund exempel

(Stiftelseurkund vid kontantbildning)

§ 1 Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn och verksamhet i enlighet med bolagsordningen.

§ 2 Följande personer ska ingå i aktiebolaget

Styrelseledamot

Person 1, personnummer, adress och ort


Styrelsesuppleant

Person 2, personnummer, adress och ort


För varje aktie ska betalas X SEK.

Stockholm 20AB-05-05


Ort och datum

Stiftaren

Namn : Underskrift

Person 1


Person 2


§ 3 Underskrift av stiftare som tecknar aktier

Jag tecknar härmed följande antal aktier

Namn : Antal aktier : Underskrift

Person 1


Person 2


Stiftelseurkund mall

Bolagsverket: Mall för stiftelseurkund

När ska stiftelseurkunden skickas in?

Inte senare än 6 månader efter undertecknande. 2 kap. 22 § ABL