Vad betyder aktiefållan?

Definition av aktiefållan

Förluster får endast dras av mot framtida vinster på liknande aktier/delägarrätter.

Uppkommer förluster som inte kan nyttjas, vid en avyttring av en delägarrätt, sparas de i aktiefållan.

Förlusten får rulla vidare till nästa år och utnyttjas mot framtida vinster.

Vinster på aktier och andra delägarrätter (av kapitalplaceringskaraktär) är skattepliktiga.