Vad betyder delägarrätter?

Definition av delägarrätter

En andel i en tillgång vars värde kopplas till ett värdepapper.

Delägarrätt inkluderar bland annat:

  • aktie

  • teckningsrätt

  • rätt på grund av teckning av aktier

  • fondaktierätt

  • andel i en värdepappersfond/specialfond

  • samt andra tillgångar med liknande struktur/verkningssätt (48 kap. 2 § IL).