Vad betyder skattesats?

Definition av skattesats

Skattesatsen uttrycks i procent och utgör andelen skatt på ett företags vinst. Skattesatsen är 21,4% för 2019 men skiftar mellan åren.  

Skattesatser per år

  • Bolagskatt 2018: 22 %

  • Bolagskatt 2019 – 2020: 21,4 %

  • Bolagskatt 2021: 20,6 %