Vad betyder skattesats?

Definition av skattesats

Skattesatsen uttrycks i procent och utgör andelen skatt på ett företags vinst. Bolagsskatten är 20,6 % för 2023.

Skattesatser per år

  • Bolagsskatt fr.o.m. 2021: 20,6 %

  • Bolagsskatt 2019 - 2020: 21,4 %