Vad betyder aktiebok?

Definition av aktiebok

Styrelseförteckning över aktier och aktieägare.

Var hittar man aktieboken?

Styrelsen är ansvarig för att upprätta och bevara en aktiebok. 5 kap. 7 § ABL

Skrivs på papper eller digitalt. 5 kap. 2 § ABL

Bolagsverket registrerar inte aktieboken, endast verklig huvudman (den/de) som äger/kontrollerar majoriteten av aktierna.

När måste man ha en aktiebok?

Upprättas i samband med att stiftare undertecknat stiftelseurkunden. 5 kap. 8 § ABL

Alternativt även när ändring sker i aktieboken, exempelvis när en aktie säljs.

Vad ska en aktiebok innehålla?

5 kap. 5 § ABL

 1. Aktienummer

 2. Ägarnas namn, pers./org. nr

 3. Aktie slag (om det finns olika slag)

 4. Huruvida aktiebrev utfärdats

 5. Om aktien omfattas av förbehåll

  1. Hembudsförbehåll

  2. Förköpsförbehåll

  3. Samtyckesförbehåll

Hur skriver man en aktiebok?

Aktiebok exempel

Aktiebok förd för X AB 551234-1234

 • Antal aktier (totalt): 25 000

 • Kvotvärde: 1

 • Aktiekapital: 25 000

Aktienummer

 • Antal aktier: 18 750

 • Aktietyp: A

 • Hembudsförbehåll: Nej

 • Förköpsförbehåll: Nej

 • Samtyckesförbehåll: Nej

 • Aktiebrev utfärdat, nr: 1

Registreringsdatum: Inregistrerad aktieägare

 • 20XY-MM-DD : Person 1 & per.nr.

Aktienummer

 • Antal aktier: 6 250

 • Aktietyp: A

 • Hembudsförbehåll: Nej

 • Förköpsförbehåll: Nej

 • Samtyckesförbehåll: Nej

 • Aktiebrev utfärdat, nr: 2

Registreringsdatum: Inregistrerad aktieägare

 • 20XY-MM-DD: Person 2 & per.nr.

Ladda ner gratis mall för aktiebok:

Excel-mall: Aktiebok mall exempel (.xlsx)

Word-mall: Aktiebok mall exempel (.docx)