Vad betyder beräknad skatt?

Definition av beräknad skatt

Skatten som enligt inlämnad inkomstdeklaration till Skatteverket har fastställts efter räkenskapsårets slut.

Beräknad skatt utgår från företagets egna uträkning, givet att "Resultat före skatt" är positivt, multiplicerar man årets skattesats och subtraherar fram "Årets resultat".

Posten fylls i under "3.25 Skatt på årets resultat" i inkomstdeklaration 2 blanketten räkenskapsschema (INK2R).

Beräknad skatt har konto "2512 Beräknad inkomstskatt".

Skatt på årets resultat per år

  1. 2018: 22 %

  2. 2019 - 2020: 21,4 %

  3. 2021 - 2024: 20,6 %

Skattesatsen 20,6% gäller för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare.