Vad betyder fastställelseintyg?

Definition av fastställelseintyg

Fastställelseintyget ska intyga att årsredovisningen är godkänd på årsstämman. Det ska läggas till på första sidan av årsredovisningen.

Alla årsredovisningar, både för digital inlämning och i pappersform, måste ha ett fastställelseintyg. Fastställelseintyget bör innehålla följande punkter:

  • underskrift av inlämnaren (sker genom digital signering vid digital inlämning)

  • datum för underskrift

  • ort för underskrift

  • datum för årsstämma

Det ska även finnas en text som intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman, samt en text där det framkommer vad årsstämman beslutade angående vinsten eller förlusten.

Vem ska skriva under fastställelseintyget?

Antingen VD:n eller en styrelseledamot ska skriva under fastställelseintyget. Det är endast den inlämnade kopian som ska lämnas in, då årsredovisningens original ska behållas av företaget.

Fastställelseintyg genom edeklarera.se

Genom att lämna in din årsredovisning digitalt genom oss så genereras ett korrekt fastställelseintyg automatiskt med ditt företags ifyllda uppgifter vid inlämning till Bolagsverket.