Vad betyder fastställelseintyg?

Definition av fastställelseintyg

Fastställelseintyget ska intyga att årsredovisningen är godkänd på årsstämman. Det ska läggas till på första sidan av årsredovisningen.

Alla årsredovisningar, digital inlämning såväl som pappersform, måste ha ett fastställelseintyg.

Fastställelseintyget bör innehålla följande punkter:

Det ska även finnas en text som intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman, samt en text där det framkommer vad styrelsen beslutade angående disponering av vinsten/förlusten (resultatdisposition).

Vem ska skriva under fastställelseintyget?

Antingen VD:n eller en styrelseledamot ska skriva under fastställelseintyget. Det är endast den inlämnade kopian som ska lämnas in, då årsredovisningens original ska behållas av företaget.

Fastställelseintyg genom edeklarera.se

Genom att lämna in din årsredovisning digitalt genom oss så genereras ett korrekt fastställelseintyg automatiskt med ditt företags ifyllda uppgifter vid inlämning till Bolagsverket.