Digital signering av årsredovisning

Digital inlämning av årsredovisningar ger dig möjligheten att jobba helt pappersfritt. Här reder vi ut hur ditt företags årsredovisning ska signeras vid digital inlämning till Bolagsverket.

Innehåll

Signering vid inlämning

För att lämna in din årsredovisning digitalt använder du auktoriserad programvara som edeklarera.se.

När du har laddat upp filen får du en länk till Bolagsverkets webbplats. Genom den länken loggar du in och använder din e-legitimation, till exempel BankID, för att signera fastställelseintyget.

Genom att signera bekräftar du att årsredovisningen är fastställd av styrelsen. När fastställelseintyget är signerat registreras årsredovisningen hos Bolagsverket.

Det krävs att minst en person i styrelsen kan logga in på Bolagsverkets hemsida för digital inlämning av årsredovisningen. För information om alternativa e-legitimationsmetoder för svenska och utländska medborgare kan du besöka Bolagsverket - Mina sidor.

Signering av originalet

Precis som vid inlämning av årsredovisningen på papper ska originalet signeras och behållas av företaget. Originaldokumentet kan vara antingen i pappersform eller i PDF-format, så länge det har en godkänd signatur.

När årsredovisningen har blivit signerad är den upprättad och en digital kopia kan lämnas in till Bolagsverket.

Signering vid digital inlämning
Signering vid digital inlämning

På den digitala kopian som lämnas in till Bolagsverket ska endast fastställelseintyget skrivas under av inlämnaren.

Inlämnaren skriver under på att den inlämnade handlingen överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vem ska signera årsredovisningen?

Alla styrelseledamöter samt VD ska signera originalet av årsredovisningen. Namnförtydligande och datum för underskrift bör inkluderas. Styrelsen och VD som är anmälda till Bolagsverket på dagen för underskrift som ska signera årsredovisningen.

Hur signerar man årsredovisningen digitalt?

Ladda ner årsredovisningen i PDF-format och signera den med hjälp av en programvara som stöder digital signering av filer och avtal.

En digital underskrift måste vara en avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

I Sverige är BankID den vanligaste metoden för signering, och det finns flera tjänster som stödjer signering av dokument med BankID. Ladda upp din årsredovisning i PDF-format och bjuda in de personer som behöver signera dokumentet.

Hur verifierar man en digital signatur?

För att se den digitala signaturen kan du öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader, Adobe Acrobat eller andra program som kan visa PDF-filer. När dokumentet är öppnat kan du se signaturerna genom att klicka på fliken "Signatur".

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!