Signering av digital årsredovisning

Digital inlämning av årsredovisningar ger dig möjligheten att jobba helt pappersfritt. Här reder vi ut hur ditt företags årsredovisning ska signeras vid digital inlämning till Bolagsverket.

Innehåll

Signering vid inlämning

Vid digital inlämning laddas din årsredovisning upp genom en godkänd programvara, t.ex. via edeklarera.se.

Efter uppladdningen får du en länk till Bolagsverkets hemsida. Genom den länken kan du logga in och skriva under fastställelseintyget med e-legitimation, t.ex. BankID.

Du bekräftar då att företaget har en underskriven och upprättad årsredovisning i original. Efter att du har skrivit under fastställelseintyget kommer årsredovisningen att lämnas in till Bolagsverket.

Det krävs att minst en person i styrelsen kan logga in på Bolagsverkets hemsida för digital inlämning av årsredovisningen. Se alternativ för e-legitimering för svenska och utländska medborgare på Bolagsverket - Mina sidor.

Signering av originalet

Precis som när årsredovisningen lämnas in på papper så ska originalet signeras och behållas av företaget.

Även fast man lämnar in en digital kopia till Bolagsverket så kan originalet vara på papper eller i PDF-format, så länge den har en godkänd signatur.

När årsredovisningen har skrivits under är årsredovisningen upprättad och en digital kopia kan lämnas in till Bolagsverket.

Signering vid digital inlämning
Signering vid digital inlämning

På den digitala kopian som lämnas in till Bolagsverket ska endast fastställelseintyget skrivas under av inlämnaren.

Inlämnaren skriver under på att den inlämnade handlingen överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vem ska signera årsredovisningen?

Alla styrelseledamöter samt VD ska skriva under originalet. Namnförtydligande och datum för undertecknande ska finnas med.

Det är styrelsen och VD som är anmälda till Bolagsverket vid dagen för underskrift som ska skriva under årsredovisningen.

Hur signerar man årsredovisningen digitalt?

Ladda ner årsredovisningen i PDF-format och signera den genom ett program som stöder signering av filer och avtal.

En digital underskrift måste vara en avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

I Sverige är signering med BankID det vanligaste alternativet och signering av dokument med BankID stöds av flera tjänster. Ladda upp din årsredovisning i pdf-format och bjud in de som ska skriva under dokumentet.

Hur ser man en digital signatur?

Den digitala signaturen kan ses genom att öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader, Adobe Acrobat eller andra program som kan visa PDF-filer. När du har öppnat dokumentet visas signaturerna genom att klicka på "Signatur"-fliken.

Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se

Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren. Använd oavsett bokföringsprogram och lämna in digitalt direkt till Bolagsverket.

Gör min årsredovisning nu!