Advisers

Digital signering av årsredovisning

Sedan 2018 tillåter Bolagsverket digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. Digital inlämning är smidigt men det innebär också att man måste omfamna nya lösningar för hur dokument signeras. Här reder vi ut hur ditt företags årsredovisning korrekt ska signeras elektroniskt vid digital inlämning.

Innehåll

Skillnaden mellan original och inlämnad kopia

Precis som när årsredovisningen lämnas in på papper så ska originalet signeras och behållas av företaget. Även fast man lämnar in kopian ("den elektroniska avskriften") digitalt kan originalet vara på papper eller i PDF-format, så länge den har en godkänd signatur. När årsredovisningen har skrivits under är årsredovisningen upprättad och en digital kopia kan lämnas in till Bolagsverket.

På den digitala kopian som lämnas in till Bolagsverket ska endast fastställelseintyget skrivas under av inlämnaren. Fastställelseintyget finns normalt sett på första sidan och fylls i automatiskt av din programvaruleverantör. Inlämnaren skriver under på att den inlämnade handlingen överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Signering vid digital inlämning
Signering vid digital inlämning

Vem ska signera årsredovisningen?

Alla styrelseledamöter samt VD ska skriva under originalet. Namnförtydligande och datum för undertecknande ska finnas med och förifylls oftast av din programvara.

Det är styrelsen och VD som är anmälda till Bolagsverket vid dagen för underskrift som ska skriva under årsredovisningen.

Hur signerar jag årsredovisningen digitalt?

Du kan ladda ner årsredovisningen i PDF-format och signera den genom ett program som stöder signering av filer och avtal.

En digital underskrift måste vara en avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

I Sverige är signering med BankID det vanligaste alternativet och signering av dokument med BankID stöds av bl.a. Kivra. Där kan du enkelt och gratis ladda upp din årsredovisning i pdf-format och bjuda in de som ska skriva under dokumentet.

Hur ser jag den digitala signaturen?

Den digitala signaturen kan ses genom att öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader, Adobe Acrobat eller andra program som kan visa PDF-filer. När du har öppnat dokumentet visas signaturerna genom att klicka på "Signatur"-fliken.

Signering av fastställelseintyg (vid inlämning)

Vid digital inlämning laddas den digitala avskriften upp genom din programvara. Efter uppladdning får du eller ditt ombud en länk till ditt filutrymme på Bolagsverkets hemsida. Genom den länken kan du logga in och skriva under fastställelseintyget med e-legitimation. Du bekräftar då att årsredovisningen i original är underskriven och upprättad. Endast efter att du har skrivit under fastställelseintyget kommer årsredovisningen att lämnas in till Bolagsverket.

Lämna in din årsredovisning till Bolagsverket genom oss

Genom att använda vår mall kan du enkelt skapa en korrekt uppställd årsredovisning själv på 10 minuter oavsett bokföringsprogram och lämna in den digitalt direkt till Bolagsverket.

Påbörja ny årsredovisning