Vad betyder nettoomsättning?

Definition av nettoomsättning

Intäkter från utförda tjänster och sålda varor som härrör från företagets normala verksamhet.

Nettoomsättningen är ett centralt mått för att mäta ett företags prestation/lönsamhet under en given period. Moms/Mervärdeskatt och annan skatt som är anknuten till omsättningen exkluderas.