Vad betyder omsättningstillgång?

Definition av omsättningstillgång

Omvandlas, säljs eller förbrukas kontinuerligt, exempelvis varulager, kassa, kortfristiga placeringar och fordringar.

Omsättningstillgångar innehas sällan över tre år och är avsedda att omsättas i verksamheten genom förbrukning eller försäljning. Alla omsättningstillgångar bokförs i debet i balansräkningen.