Vad betyder periodisk sammanställning?

Definition av periodisk sammanställning

Uppgifter om försäljning från ett momsregistrerat företag som säljer varor/tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder.

Den periodiska sammanställningen är en sammanställning över fakturor som skickats till kunder i andra EU-länder.

Periodisk sammanställning för moms

  • Köparens VAT-nummer

  • Värde av varuleveranser

  • Värde av trepartshandel

  • Värde av sålda tjänster

Ange samtliga belopp i svenska kronor.

Skatteverket behöver den i syfte om att veta hur mycket av försäljningen som varit momsfritt.