Vad betyder revisorspåteckning?

Definition av revisorspåteckning

Revisorspåteckningen är revisorns undertecknande av företagets årsredovisning. Med undertecknandet intygar revisorn att en revisionsberättelse har tagit fram.

Om företaget har revisorskrav så ska företagets revisor ta fram en revisionsberättelse som lämnas in tillsammans med årsredovisningen. Revisionspåteckningen ska innehålla datumet då revisionsberättelsen togs fram, revisionsbolag, samt revisorns namn och titel.

Exempel:

Min(Vår) revisionsberättelse har lämnats ÅÅÅÅ-MM-DD

Revisionsbyrå

Revisorns namnteckning

Namnförtydligande

Revisorns titel