Vad betyder sociala avgifter?

Definition av sociala avgifter

Avräkning lagstadgade sociala avgifter ska erläggas med en procentsats på det avgiftspliktiga lönebeloppet.

En gång i månaden ska arbetsgivaren betala lagstadgade arbetsgivaravgifter samtidigt som personalskatt.

Konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter