Vad betyder aktiekapital?

Definition av aktiekapital

Aktiekapital: Av ägare tillskjutet kapital (startkapital/nyemission) i ett aktiebolags.

Aktiekapital ingår i bundet eget kapital.

Vid registrering av ett nytt aktiebolag bestäms:

  • Antalet aktier

  • Storleken på aktiekapitalet

    • Lägsta tillåtna aktiekapitalet: 25 000 kronor.