Vad betyder avkastningsskatt?

Definition av avkastningsskatt

Skatt på försäkringar, exempelvis kapitalpension, kapital- och pensionsförsäkringar.

Avkastningsskatten kan uppgå till 15% respektive 30%:

  • 15%: Givet att arbetsgivaren gjort en avsättning med avdragsrätt enligt tryggandelagen, tas avkastningsskatt upp på pensionsmedel.

  • 30%: För exempelvis underlag avseende kapitalförsäkringar hos livförsäkringsföretag.

Läs mer om: underlag för avkastningsskatt i huvudblanketten (första sidan) för Inkomstdeklaration 2.