Vad betyder fastighetsskatt?

Definition av fastighetsskatt

Betalning av fastighetsskatt krävs vid innehav av obebyggd tomtmark, ägarlägenheter, små-, bostadshyreshus, industrienheter och elproduktionsenheter.

Innehavare av ovannämnda fastigheter från 1 januari 2019 ska betala både fastighetsskatt samt fastighetsavgift, för hela kalenderåret 2019. Oavsett om räkenskapsåret är brutet ska beskattning ske för kalenderåret.

Läs mer om: underlag för fastighetsskatt i huvudblanketten (första sidan) för Inkomstdeklaration 2.