Vad betyder kostnadsränta (skattekonto) ?

Definition av kostnadsränta (skattekonto)

Räntekostnader för skatter och avgifter uppkommer vid underskott på skattekontot.

Kostnadsräntan är ej avdragsgill.

  • Debet: 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

  • Kredit: Konto 1630 avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)