Vad betyder skattekonto?

Definition av skattekonto

Skattekontot är ett företagskonto hos Skatteverket där skatteinbetalningar sker.

Skattekontot omfattar:

Bokföra skattekonto:

Är saldot på skattekontot positivt kan man begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar.

Har man en skuld på skattekontot vid bokslutet kan man flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter), som hamnar under övriga kortfristiga skulder.

Inbetalning till skattekontot görs till: Skatteverkets bankgiro 5050-1055.