Vad betyder skattekonto?

Definition av skattekonto

Skattekontot är ett företagskonto hos Skatteverket där skatteinbetalningar sker.

Skattekontot omfattar:

Bokföra skattekonto:

Skattekontot

  • Positivt saldo: begära om att få en utbetalning

  • Negativt saldo: Skuld på skattekontot vid bokslutet kan

Inbetalning till skattekontot:

  • Skatteverkets bankgiro: 5050-1055

  • Ditt OCR-/referensnummer: 1655XXXX-XXXX-9

    • 16 + org.nr. + 9

      • T.ex. 1655911962579