Vad betyder ränteintäkt (skattekonto)?

Definition av ränteintäkt (skattekonto)

Vid överskott på skattekontot inbetalas en intäktsränta.

Intäktsräntan är skattefri.

  • Kredit: Konto 8314 Skattefria ränteintäkter

  • Debet: Konto 1630 avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)