Vad betyder redovisningskonto för moms?

Definition av redovisningskonto för moms

Utgående moms på företagets försäljning dras mot ingående moms på inköp.

Moms kan redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Momsredovisningsperiod beror på omsättning:

 • 1 miljon: årsvis

 • 1-40 miljoner: kvartalsvis

 • >40 miljoner: månadsvis

Utgående moms är vanligtvis större än ingående moms, vilket resulterar i en momsskuld (2650) som ska betalas till staten. Vit motsatt förhållande får företaget en fordran hos Skatteverket. Momsen ska betalas in till företagets skattekonto i samband med inlämnad mervärdesskattedeklaration. Vid försenad inbetalning debiteras kostnadsränta.

Momskonton placeras i kontogrupp 26.

Bokföring av moms (per år)

 • 2611 : Utgående moms (sv), 25% : 10 000 (Debet)

 • 2641 : Debiterad ingående moms : 8 000 (Kredit)

 • 2650 : Redovisningskonto för moms : 2 000 (Kredit)

Bokföring: Debitering av momsskuld

 • 1630 : Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) : 2 000 (Debet)

 • 1930 : Företagskonto : 2 000 (Kredit)

Momsavstämning - momsen dragen från skattekontot

 • 1630 : Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) : 2 000 (Kredit)

 • 2650 : Redovisningskonto för moms (skuld) : 2 000 (Debet)

Huvudkontot

 • Utgående moms : 2610

 • Ingående moms : 2640