Vad betyder redovisningskonto för moms?

Definition av redovisningskonto för moms

Utgående moms på företagets försäljning dras mot ingående moms på inköp.

Momsredovisning (3 olika sätt):

 1. månadsvis

 2. kvartalsvis

 3. årsvis

Momsredovisningsperiod beror på omsättning:

 • 1 miljon: årsvis

 • 1-40 miljoner: kvartalsvis

 • >40 miljoner: månadsvis

Utgående moms är vanligtvis större än ingående moms, vilket resulterar i en momsskuld (2650) som ska betalas till staten. Vid motsatt förhållande får företaget en fordran hos Skatteverket. Momsen ska betalas in till företagets skattekonto i samband med inlämnad mervärdesskattedeklaration. Vid försenad inbetalning debiteras kostnadsränta.

Momskonton placeras i kontogrupp 26.

Bokföring av moms (per år)

 • 2611 : Utgående moms (sv), 25% : 10 000 (Debet)

 • 2641 : Debiterad ingående moms : 8 000 (Kredit)

 • 2650 : Redovisningskonto för moms : 2 000 (Kredit)

Bokföring: Debitering av momsskuld

 • 1630 : Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) : 2 000 (Debet)

 • 1930 : Företagskonto : 2 000 (Kredit)

Momsavstämning - momsen dragen från skattekontot

 • 1630 : Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) : 2 000 (Kredit)

 • 2650 : Redovisningskonto för moms (skuld) : 2 000 (Debet)

Huvudkontot

 • Utgående moms : 2610

 • Ingående moms : 2640