Vad betyder preliminärskatt?

Definition av preliminärskatt

Månadsvisa betalningar, i form av debiterad preliminärskatt (F-skatt).

Preliminärskatten ska helst vara samma storlek varje månad och idealt sätt motsvara den slutliga skatten på årets resultat. Om inkomsten sjunker ska företaget rapportera det till Skatteverket genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.