Vad betyder preliminärskatt?

Definition av preliminärskatt

Månadsvisa betalningar, i form av debiterad preliminärskatt (F-skatt).

Preliminärskatten ska helst vara samma storlek varje månad och idealt sett motsvara den slutliga skatten på årets resultat. Om inkomsten sjunker ska företaget rapportera det till Skatteverket genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Har man betalat preliminära skatteinbetalningar, bokförs de löpande som förskottsinbetalningar under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt).

Motkontot är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Se exempel: Bokföring av preliminärskatt