Vad betyder särskild löneskatt på pensionskostnader?

Definition av särskild löneskatt på pensionskostnader

24,26% av beskattningsunderlaget ska betalas vid utfäst tjänstepension.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen.

Skatten ska inte redovisas utan enbart underlaget för särskild löneskatt ska redovisas under punkt 1.4 eller 1.5 i huvudblanketten (första sidan) för Inkomstdeklaration 2.

Konto 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.