Vad betyder sie-fil?

Definition av sie-fil

SIE är ett filformat som används för överföring av bokförings- och redovisningsdata mellan program. SIE står för Standardiserad Import Export.

Genom att överföra din bokföring kan du enkelt importera och exportera data mellan bokföringsprogram, deklarationsprogram, årsredovisningsprogram, affärssystem m.fl. för att undvika manuell överföring av bokföringsdata.

SIE-filformatet är en standard som är skapad och underhålls av SIE-gruppen, som är en intresseförening som representerar programvaruleverantörer inom bokförings- och redovisningsbranchen.