Vad betyder aktieägartillskott?

Definition av aktieägartillskott

Aktieägartillskott: tillskott av kapital från aktieägare till ett aktiebolag

Huvudprincipen är att ett aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagande bolag.

Ett aktieägartillskott tillskjuts vanligtvis efter att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet. Bolaget kan då komma på obestånd och tvångslikvideras (enligt 25 kap. ABL).

Ovillkorat aktieägartillskott

Tillskott utan krav på återbetalning.

Jämställs med rena kapitalinsatser från aktieägarna och bokförs under balanserat resultat (fritt eget kapital).

Villkorat aktieägartillskott

Tillskott med krav på återbetalning, vanligtvis när bolagets fria egna kapital tillåter det. Återbetalas innan någon annan utdelning lämnas.

Jämställs med lån utan säkerhet, ett slags efterställt lån. Beroende på hur villkoren för återbetalning utformats, bokförs transaktionen som en skuld eller eget kapital.