Vad betyder aktieägartillskott?

Definition av aktieägartillskott

Genom ett aktieägartillskott kan aktieägarna föra in mer pengar i aktiebolaget för att öka bolagets egna kapital.

Ett aktieägartillskott kan vara lämpligt efter att ett aktiebolag har kommit eller riskerar att komma på obestånd.