Vad betyder utdelning?

Definition av utdelning

En frivillig utbetalning, ersättning för investerat kapital, från aktiebolaget till aktieägarna.

Utdelning kan ske som en utbetalning av engångskaraktär eller periodiska.

Fritt eget kapital minskar efter en utdelning.

Hur gör man en utdelning?

Förutsätter att bolagsstämman beslutat om utdelning.