Vad betyder utdelning?

Definition av utdelning

En frivillig utbetalning av tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna som en form av ersättning för investerat kapital.

Utdelningar kan vara periodiska eller av engångskaraktär. Vid en utdelning minskar fritt eget kapital. Förutsätter att bolagsstämman beslutat om utdelning.