Vad betyder anläggningstillgång?

Definition av anläggningstillgång

Anläggningstillgångar är en typ av tillgång som ägs av företaget som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Anläggningstillgångar är tillgångar som ägs av företaget som t.ex. datorer eller bilar som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Detta kallas för materiella anläggningstillgångar.

Om de är icke-fysiska anläggningstillgångar som t.ex. patent, copyrighträttigheter och goodwill räknas de som immateriella anläggningstillgångar.