Vad betyder anläggningstillgång?

Definition av anläggningstillgång

Anläggningstillgångar används/ägs av ett företag under en längre tid och förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. T.ex. inventarier, maskiner, byggnader och mark.

Anläggningstillgångar är tillgångar som används eller ägs av företaget under en längre tid och förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. T.ex. fordon, maskiner, datorer mm. Dessa fysiska tillgångar kallas för materiella anläggningstillgångar.

Om de är icke-fysiska anläggningstillgångar som t.ex. patent, copyrighträttigheter och goodwill räknas de som immateriella anläggningstillgångar.