Vad betyder tillgång?

Definition av tillgång

En tillgång är vad som ägs av företaget.

Tillgångar kan vara föremål som ägs av företaget såsom datorer eller bilar. Dessa kallas för anläggningstillgångar. De kan även vara icke-fysiska tillgångar som t.ex. patent. Dessa kallas för immateriella anläggningstillgångar.

Den andra typen av tillgångar kallas för omsättningstillgångar, dessa är tillgångar som t.ex. varor som säljs löpande.