Vad betyder tillgång?

Definition av tillgång

En resurs med förväntad framtida avkastning som ägs av ett bolag.

Tillgångar kan vara föremål som ägs av företaget såsom datorer eller bilar. Dessa kallas för anläggningstillgångar. De kan även vara icke-fysiska tillgångar som t.ex. patent. Dessa kallas för immateriella anläggningstillgångar.

Den andra typen av tillgångar kallas för omsättningstillgångar, dessa är tillgångar som t.ex. varor som säljs löpande.