Vad betyder kostnad?

Definition av kostnad

Kostnader är periodiserade utgifter, en sammanslagning av utgifter som redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad är alltså delen av utgiften som tillhör räkenskapsåret för vilket årsredovisningen upprättas.

Kontoklass: 4-7

  • 4: Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster

  • 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

  • 7: Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.fl.