Vad betyder kostnad?

Definition av kostnad

Kostnader är periodiserade utgifter, en summering av utgifter som redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Kostnad: summering av utgifter som tillhör räkenskapsåret.

Kontoklass: 4-7