Vad betyder utgift?

Definition av utgift

Vid inköp av varor/tjänster eller exempelvis utbetalning av lön. Bokförs vid erhållen leverantörsfaktura eller utbetalning.

Vanliga utgifter är hyror, varuinköp och räntor.

En utgift definieras som det företaget lämnar eller kommer att lämna till följd av en affärshändelse som minskar eget kapital. Utgiftskontot ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan.

Kontoklass 4-7:

  • 4: Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster

  • 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

  • 7: Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mfl.