Vad betyder utgift?

Definition av utgift

Vid inköp av varor/tjänster eller exempelvis utbetalning av lön. Bokförs vid erhållen/utbetald leverantörsfaktura.

Vanliga utgifter: hyror, varuinköp och räntor.

Utgift: det företaget betalar/kommer att betala för till följd av en affärshändelse - minskar eget kapital.

Utgiftskontot:

  • Ökardebetsidan

  • Minskarkreditsidan.

Kontoklass 4-7:

  • 4: Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster

  • 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

  • 7: Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mfl.

Periodiserade utgifter: en summering av utgifter över en period/ett räkenskapsår kallas kostnad.