Vad betyder inkomst?

Definition av inkomst

Ersättning för utfört arbete eller försäljning av en vara till en kund. Inkomster bokförs när företaget fakturerar kunden.

En inkomst definieras som ett inflöde av ekonomiska fördelar som ett resultat av inbetalningar samt även när värdet av en tillgång ökar eller en skuld minskar, givet att eget kapital ökar. Inkomstkontot ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan.

Betalas inte fakturan ska det belopp som sannolikt inte kommer att betalas redovisas som kostnad.

Kontoklass: 3 (Rörelsens inkomster/intäkter)