Vad betyder obeskattade reserver?

Definition av obeskattade reserver

Frivilliga bokslutsdispositioner som måste redovisas i balansräkningen för att du ska få göra skattemässiga avdrag.

Inom redovisning kategoriseras obeskattade reserver både som eget kapital och skuld, på grund av den ingående latenta (dolda) skatteskulden. Alltså består obeskattade reserver av både uppskjuten skatteskuld samt obeskattade vinster och därför hamnar obeskattade reserver i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.

Obeskattade reserver redovisas i balansposterna:

Bokföring av obeskattade reserver:

  • Avsättning till obeskattade reserver genom att debitera kontoklass 88 (Bokslutsdispositioner) och kreditera kontoklass 21 (Obeskattade reserver)

  • Vid återföring/upplösning sker en spegelvänd bokföringsorder, jämfört med tidigare punkt.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver