Vad betyder obeskattade reserver?

Definition av obeskattade reserver

Frivilliga bokslutsdispositioner som redovisas i balansräkningen för att möjliggöra skattemässiga avdrag.

Obeskattade reserver kategoriseras inom redovisning både som:

Obeskattade reserver består av både en uppskjuten skatteskuld samt obeskattade vinster. Obeskattade reserver hamnar således i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.

Obeskattade reserver redovisas i balansposterna:

Bokföring av obeskattade reserver:

  • Avsättning till obeskattade reserver genom att debitera kontoklass 88 (Bokslutsdispositioner) och kreditera kontoklass 21 (Obeskattade reserver)

  • Vid återföring/upplösning sker en spegelvänd bokföringsorder, jämfört med tidigare punkt.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver